Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do bà Nguyễn Thị Chơn để lại 
24/07/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Nguyễn Thị Chơn, địa chỉ phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Ông: Huỳnh Quang Bá. Sinh ngày: 12/06/1951.
CMND số: 264085449 cấp ngày 22/01/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Ông: Huỳnh Đức Phước. Sinh ngày: 27/05/1980.
CMND số: 264085464 cấp ngày 06/02/215 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Ông: Huỳnh Đức Thọ. Sinh ngày: 07/01/1983.
CMND số: 264220467 cấp ngày 04/11/2008 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Bà: Huỳnh Kim Ngân. Sinh ngày: 10/04/1985.
CMND số: 264263386 cấp ngày 23/5/2002 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Ông Huỳnh Quang Bá là chồng của bà Nguyễn Thị Chơn và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà Nguyễn Thị Chơn.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Bà Nguyễn Thị Chơn sinh năm 1952, chết ngày 19/8/2015, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: khu phố 3, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo Giấy chứng tử số 53/2015, quyển số 01 do UBND phường Tấn Tài cấp ngày 26/8/2015.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền của bà Nguyễn Thị Chơn đối với quyền sử dụng đất thửa số 384, tờ bản đồ số 02, diện tích đất 857,2 m2 (Tám trăm năm mươi bảy phẩy hai mét vuông), mục đích sử dụng đất trồng lúa tọa lạc tại phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do ông Huỳnh Quang Bá đứng tên chủ hộ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mã số BK 867001 vào sổ cấp GCN: CH 01034 do UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 28/6/2012, đã gia hạn thời hạn sử dụng đất đến tháng 6/2066.
    Nay được trích lục thành 02 thửa như sau:
    * Thửa đất số 76 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa số 36), tờ bản đồ địa chính số 24, có diện tích 300,0 m2 (Ba trăm mét vuông), mục đích sử dụng: LUA.
    (Kèm theo Trích lục bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 2545/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 12/7/2017).
    * Thửa đất số 77 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa số 36), tờ bản đồ địa chính số 24, có diện tích 557,2 m2 (Năm trăm năm mươi bảy phẩy hai mét vuông), mục đích sử dụng: LUA.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 2546/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 12/7/2017).
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Nguyễn Thị Chơn không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Nguyễn Thị Chơn gồm:
    - Cha của bà Nguyễn Thị Chơn tên là Nguyễn Làm chết trước bà Chơn, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà Nguyễn Thị Chơn tên là Nguyễn Thị Ở chết trước bà Chơn, không có giấy chứng tử.
    - Chồng của bà Nguyễn Thị Chơn tên là Huỳnh Quang Bá. (có giấy kết hôn).
    - Bà Nguyễn Thị Chơn và ông Huỳnh Quang Bá có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của bà Nguyễn Thị Chơn gồm các ông, bà: Huỳnh Quang Bá, Huỳnh Đức Phước, Huỳnh Đức Thọ, Huỳnh Kim Ngân.
Bằng văn bản này, các ông, bà: Huỳnh Đức Phước, Huỳnh Đức Thọ, Huỳnh Kim Ngân tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà bà Nguyễn Thị Chơn để lại theo luật định cho ông Huỳnh Quang Bá.
    Ông Huỳnh Quang Bá ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Chơn hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 02593.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
      Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1