Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ do bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt để lại 
11/09/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt, địa chỉ phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Ông: Huỳnh Tấn Minh. Sinh ngày: 10/09/1954.
CMND số: 264272571 cấp ngày 03/04/2003 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Bà: Võ Thị Kim Việt. Sinh ngày: 06/12/1963.
CMND số: 264388977 cấp ngày 14/4/2008 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Ông: Phùng Đức Điệp. Sinh ngày: 08/9/1982.
CMND số: 264380380 cấp ngày 10/01/2008 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    4. Ông: Phùng Huỳnh Nhật Quang. Sinh ngày: 26/11/2009.
Giấy Khai sinh số: 19, quyển số: 01/2010 cấp ngày 22/01/2010 tại UBND phường Đô Vinh.
Hộ khẩu thường trú: phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    5. Bà: Phùng Huỳnh Ngọc Anh. Sinh ngày: 06/01/2014.
Giấy Khai sinh số: 28, quyển số: 01/2014 cấp ngày 07/02/2014 tại UBND phường Đô Vinh.
Hộ khẩu thường trú: phường Đô Vinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Ông: Huỳnh Tấn Minh và bà Võ Thị Kim Việt là cha, mẹ ruột của bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt. Ông Phùng Đức Điệp là chồng của bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt sinh năm 1983, chết ngày 25/07/2017, nơi chết: xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 48 TLKT-BS do UBND phường Đô Vinh cấp ngày 07/08/2017. 
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần thuộc quyền sở hữu của bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt đối với số tiền là 11,255,442 VND (Mười một triệu hai trăm năm mươi lăm nghìn bốn trăm bốn mươi hai đồng Việt Nam) (kể cả lãi nếu có) hiện gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận theo Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn với mã số 00526785 ngày 09/03/2015.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt gồm:
- Cha, mẹ ruột của bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt như đã nêu trên.
- Chồng bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt tên là Phùng Đức Điệp. (có giấy kết hôn).
- Bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt và ông Phùng Đức Điệp có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt gồm các ông, bà: Huỳnh Tấn Minh, Võ Thị Kim Việt, Phùng Đức Điệp, Phùng Huỳnh Nhật Quang, Phùng Huỳnh Ngọc Anh.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Huỳnh Tấn Minh, Võ Thị Kim Việt tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt để lại theo luật định cho các ông, bà Phùng Đức Điệp, Phùng Huỳnh Nhật Quang, Phùng Huỳnh Ngọc Anh.
    Các ông, bà Phùng Đức Điệp, Phùng Huỳnh Nhật Quang, Phùng Huỳnh Ngọc Anh ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1