Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ của bà Hoàng Thị Phượng để lại 
05/10/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà Hoàng Thị Phượng, thôn Bầu Ngứ, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NHỮNG NGƯỜI THỎA THUẬN PHÂN CHIA VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    1. Ông: Lê Văn Đạt. Sinh ngày: 26/06/1960.
CMND số: 264100161 cấp ngày 05/08/2016 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    2. Ông: Lê Mạnh Thắng. Sinh ngày: 09/04/1988.
CMND số: 264309324 cấp ngày 30/06/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Ông: Lê Mạnh Tuấn. Sinh ngày: 08/8/1994.
CMND số: 264427777 cấp ngày 21/10/2011 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Ông Lê Văn Đạt là chồng của bà Hoàng Thị Phượng và cùng các con có tên trên. Theo quy định của pháp luật, những người có tên trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà Hoàng Thị Phượng.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Bà Hoàng Thị Phượng sinh năm 1964, chết ngày 02/7/2017, nơi chết: khu phố 5, phường Phước Mỹ, Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo Trích lục khai tử số 55/TLKT-BC do UBND thị trấn Tân Sơn cấp ngày 03/8/2017.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    1. Phần thuộc quyền của bà Hoàng Thị Phượng đối với quyền sử dụng chung thửa đất số 46, tờ bản đồ số 14, diện tích đất 16.506 m2 (Mười sáu ngàn năm trăm linh sáu mét vuông), mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác tọa lạc tại thôn Bầu Ngứ, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận do ông Lê Văn Đạt đứng tên chủ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mã số BX 313923 vào sổ cấp GCN: CH 00178 do UBND huyện Thuận Nam cấp ngày 20/11/2015.
    2. Phần thuộc quyền của bà Hoàng Thị Phượng đối với quyền sử dụng chung thửa đất số 193, tờ bản đồ số 3, diện tích đất 380 m2 (Ba trăm tám mươi mét vuông), mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác tọa lạc tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do các ông, bà Hoàng Thị Phượng, Lê Văn Đạt, Đoàn Văn Sót, Đường Thị Thủy đứng tên chủ sử dụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mã số BI 526912 vào sổ cấp GCN: CH 00859 do UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 22/3/2012.
    IV.  NỘI DUNG THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Hoàng Thị Phượng không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Hoàng Thị Phượng gồm:
    - Cha của bà Hoàng Thị Phượng tên là Hoàng Cao Thông chết trước bà Phượng, có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà Hoàng Thị Phượng tên là Nguyễn Thị Nhâm chết trước bà Phượng, có giấy chứng tử.
    - Chồng của bà Hoàng Thị Phượng tên là Lê Văn Đạt. (có giấy kết hôn).
    - Bà Hoàng Thị Phượng và ông Lê Văn Đạt có các người con như đã nêu trên.
    Như vậy, những người được hưởng di sản của bà Hoàng Thị Phượng gồm các ông, bà: Lê Văn Đạt, Lê Mạnh Thắng, Lê Mạnh Tuấn.
    Bằng văn bản này, các ông, bà: Lê Mạnh Thắng, Lê Mạnh Tuấn tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà bà Hoàng Thị Phượng để lại theo luật định cho ông Lê Văn Đạt.
    Ông Lê Văn Đạt ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do đồng thừa kế tặng cho như đã nêu trên.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Hoàng Thị Phượng hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Phòng Công chứng sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1