Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo STP
Thông báo STP
THÔNG BÁO NIÊM YẾT KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ do ông Võ Ngọc Bình để lại 
21/05/2020 
 
    THÔNG BÁO NIÊM YẾT KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ do ông Võ Ngọc Bình để lại Di sản  phần quyền sở hữu tiền tiết kiệm tại địa chỉ xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
(Thông báo)
Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận