Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ do ông Phan Trung Hưng và bà Trần Thị Thanh để lại 
22/06/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông Phan Trung Hưng và bà Trần Thị Thanh, tại địa chỉ phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để lại cho người thừa kế có nội dung như sau:

    I. NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    Bà: Phan Thị Ảnh. Sinh ngày: 03/06/1963.
CMND số: 264099283 cấp ngày 01/08/2002 tại Công an tỉnh Ninh Thuận.
Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Là con của ông Phan Trung Hưng và bà Trần Thị Thanh.
    Theo quy định của pháp luật, người có tên trên là người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Phan Trung Hưng và bà Trần Thị Thanh
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Phan Trung Hưng sinh năm 1925, chết ngày 20/03/1997, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: Dân phố 7, khu 3, phường Đạo Long, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo Giấy chứng tử số 06, quyển số 01/1997 do UBND phường Đạo Long cấp ngày 06/8/2003; và bà Trần Thị Thanh sinh năm 1925, chết ngày 28/5/2010, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: khu 5, Đạo Long, Phan Rang, Ninh Thuận theo Giấy chứng tử số 35, quyển số 01.2010.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Quyền sử dụng của ông Phan Trung Hưng và bà Trần Thị Thanh đối với thửa đất (có nhà) tọa lạc tại phường Đạo Long, thành phố Phan  Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Nay đã được Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 2116/VPĐKĐĐNT-CNPRTC ngày 12/6/2017, cụ thể:
    - Thửa đất số: 379 (đã chỉnh lý).
    - Tờ bản đồ địa chính số: 2-(11).
    - Diện tích đất: 161,8 m2 (Một trăm sáu mươi mốt phẩy tám mét vuông).
    - Mục đích sử dụng: ODT.
    IV.  NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Phan Trung Hưng và bà Trần Thị Thanh không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Phan Trung Hưng và bà Trần Thị Thanh gồm:
    - Cha của ông Phan Trung Hưng tên là Phan Đã, chết trước ông Hưng, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Phan Trung Hưng tên là Mai Thị Đường, chết trước ông Hưng, không có giấy chứng tử.
    - Cha của bà Trần Thị Thanh đã chết trước bà Thanh, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà Trần Thị Thanh đã chết trước bà Thanh, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Ông Phan Trung Hưng và bà Trần Thị Thanh có duy nhất một người con như đã nêu trên.
Như vậy, người được hưởng di sản của ông Phan Trung Hưng và bà Trần Thị Thanh là bà Phan Thị Ảnh.
    Bằng văn bản này, bà Phan Thị Ảnh tự nguyện khai nhận phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Phan Trung Hưng và bà Trần Thị Thanh để lại theo luật định.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của ông Phan Trung Hưng và bà Trần Thị Thanh hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!
Phòng Công chứng số 1