Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ do ông NGUYỄN VĂN CHUNG và bà TRẦN THỊ HIẾM 
13/04/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông Nguyễn Văn Chung và bà Trần Thị Hiếm, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho người thừa kế có nội dung như sau:

    I. NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    Ông: Nguyễn Văn Mười. Sinh ngày: 18/04/1954.
    CMND số: 264075757 cấp ngày 01/12/1994 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Là con của ông Nguyễn Văn Chung và bà Trần Thị Hiếm.
    Theo quy định của pháp luật, người có tên trên là người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Nguyễn Văn Chung và bà Trần Thị Hiếm
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Nguyễn Văn Chung sinh năm 1918, chết ngày 27/4/2002, nơi chết: khu 3 phường Đạo Long, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 188/TLKT-BS do UBND phường Đạo Long cấp ngày 12/4/2017; và bà Trần Thị Hiếm sinh năm 1918, chết ngày 30/11/2004, nơi chết: khu 3 phường Đạo Long, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 187/TLKT-BS do UBND phường Đạo Long cấp ngày 12/4/2017.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Quyền sử dụng của ông Nguyễn Văn Chung và bà Trần Thị Hiếm đối với thửa đất (có nhà) tọa lạc tại phường Đạo Long, thành phố Phan  Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Nay đã được Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 1143/VPĐKĐĐNT-CNPRTC ngày 07/04/2017, cụ thể:
    - Thửa đất số: 180 (đã chỉnh lý).
    - Tờ bản đồ địa chính số: 2-(11).
    - Diện tích đất: 398,5 m2 (Ba trăm chín mươi tám phẩy năm mét vuông).
    - Mục đích sử dụng: ODT.
    IV.  NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Văn Chung và bà Trần Thị Hiếm không để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Nguyễn Văn Chung và bà Trần Thị Hiếm gồm:
    - Cha của ông Nguyễn Văn Chung tên là Nguyễn Văn Tích chết trước ông Chung, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Nguyễn Văn Chung tên là Trần Thị Phòng chết trước ông Chung, không có giấy chứng tử.
    - Cha của bà Trần Thị Hiếm đã chết trước bà Hiếm, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của bà Trần Thị Hiếm đã chết trước bà Hiếm, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Ông Nguyễn Văn Chungvà bà Trần Thị Hiếm có duy nhất một người con như đã nêu trên.
    Như vậy, người được hưởng di sản của ông Nguyễn Văn Chung và bà Trần Thị Hiếm là ông Nguyễn Văn Mười.
    Bằng văn bản này, ông Nguyễn Văn Mười tự nguyện nhận phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Nguyễn Văn Chung và bà Trần Thị Hiếm để lại theo luật định.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Chung và bà Trần Thị Hiếm hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1