Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ THEO DI CHÚC do ông TRẦN VĂN DÀY để lại 
26/04/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Trần Văn Dày, địa chỉ phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để lại cho các đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    Ông: Trần Văn Lành. Sinh năm: 1961.
    CMND số: 264150408 cấp ngày 15/05/2012 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    Là con của ông Trần Văn Dày.
    Ông Trần Văn Dày có lập Di chúc ngày 2827/9/2011 đã được Công chứng viên Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận chứng nhận số 11.936, quyển số 07 TP/CC-SCC/DC.
Theo quy định của pháp luật, ông Trần Văn Lành là người thừa kế theo di chúc của ông Trần Văn Dày.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Trần Văn Dày. Sinh năm 1927, chết ngày 25/8/2012, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: Tại gia đình, khu phố 2, Văn Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo Giấy chứng tử số 67/2012, quyển số 02/2009 do UBND phường Văn Hải cấp ngày 05/9/2012.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Quyền sử dụng của ông Trần Văn Dày đối với thửa đất tọa lạc tại xã Văn Hải, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm (nay là phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) tỉnh Ninh Thuận theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số D 0760117 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 00618 QSDĐ/V.Hải.Đ6 do UBND thị xã Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 04/03/1995.
    Thửa đất số 266, tờ bản đồ số 03, có diện tích 5.356,0 m2 (Năm ngàn ba trăm năm mươi sáu mét vuông), mục đích sử dụng ĐM.
    Nay được trích lục thành 04 thửa như sau:
    * Thửa số 363 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 177), tờ bản đồ địa chính số 09, có diện tích 1.000,0 m2 (Một ngàn mét vuông), mục đích sử dụng: HNK.
    (Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 1171/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 10/4/2017).
    * Thửa số 364 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 177), tờ bản đồ địa chính số 09, có diện tích 1.719,0 m2 (Một ngàn bảy trăm mười chín mét vuông), mục đích sử dụng: HNK.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 1172/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 10/4/2017).
    * Thửa số 365 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 177), tờ bản đồ địa chính số 09, có diện tích 1.719,0 m2 (Một ngàn bảy trăm mười chín mét vuông), mục đích sử dụng: HNK.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 1173/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 10/4/2017).
    * Thửa số 366 (đo đạc, chỉnh lý từ thửa 177), tờ bản đồ địa chính số 09, có diện tích 1.000,0 m2 (Một ngàn mét vuông), mục đích sử dụng: HNK.
(Kèm theo Trích lục Bản đồ địa chính, hồ sơ trích lục số 1174/VPĐKĐĐNT-CNPRTC do Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm cấp ngày 10/4/2017).
    IV.  NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Trần Văn Dày có để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Trần Văn Dày, gồm:
    - Vợ ông Trần Văn Dày tên là Phan Thị Cái chết trước ông Dày, có giấy chứng tử.
    - Cha của ông Trần Văn Dày đã chết trước ông Dày, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Trần Văn Dày đã chết trước ông Dày, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Ông Trần Văn Dày và bà Phan Thị Cái có người con duy nhất như đã nêu trên.
Như vậy, người được hưởng di sản thừa kế theo di chúc của ông Trần Văn Dày là ông Trần Văn Lành.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Trần Văn Dày hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
    Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1