Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
THÔNG BÁO NIÊM YẾT KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ THEO DI CHÚC do ông Phan Minh Tấn 
07/07/2017 
 

    Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông Phan Minh Tấn, tại địa chỉ hẻm 75 (nay là 75/6) đường Ngô Quyền, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm,tỉnh Ninh Thuận để lại cho đồng thừa kế có nội dung như sau:

    I. NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
    Bà: Trần Thị Lan. Sinh ngày: 15/10/1942.
    CMND số: 264073041 cấp ngày 17/05/2013 tại Công an tỉnh Ninh Thuận. 
    Hộ khẩu thường trú: phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Là vợ của ông Phan Minh Tấn.
    Ông Phan Minh Tấn có lập Di chúc ngày 14/10/2011 đã được Công chứng viên Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận chứng nhận số 12.130, quyển số 07 TP/CC-SCC/DC.
Theo quy định của pháp luật, bà Trần Thị Lan là người thừa kế theo di chúc của ông Phan Minh Tấn.
    II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN
    Ông Phan Minh Tấn. Sinh năm 1930, chết ngày 16/11/2011, nơi chết: khu 2, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo bản sao Trích lục khai tử số 261/TLKT-BS do UBND phường Đạo Long cấp ngày 24/05/2017.
    III. DI SẢN THỪA KẾ
    Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ hẻm 75 (nay là 75/6) đường Ngô Quyền, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4401030108, hồ sơ gốc số 503 do UBND tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 17/9/1998, đã đăng ký thông tin số thửa đất và số tờ bản đồ ngày 30/5/2017, cụ thể:
    1. Quyền sở hữu nhà: Nhà ở.
    - Tổng diện tích sử dụng: 84,34  m2 (Tám mươi bốn phẩy ba mươi bốn mét vuông).
    - Diện tích xây dựng: 46,85 m2 (Bốn mươi sáu phẩy tám mươi lăm mét vuông).
    - Kết cấu nhà: Sàn gỗ, mái tol.
    - Số tầng: 02 tầng. 
    2. Quyền sử dụng đất: Đất ở.
    - Thửa số: 143.
    - Tờ bản đồ số: 2(7).
    - Diện tích: 60,98 m2 (Sáu mươi phẩy chín mươi tám mét vuông).
    IV.  NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN
    Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Phan Minh Tấn có để lại Di chúc, không có con nuôi, không có con riêng và không có cha mẹ nuôi. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Phan Minh Tấn, gồm:
    - Cha của ông Phan Minh Tấn đã chết trước ông Tấn, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Mẹ của ông Phan Minh Tấn đã chết trước ông Tấn, gia đình khai không nhớ rõ họ tên, không có giấy chứng tử.
    - Ông Phan Minh Tấn có vợ như đã nêu trên. (có giấy kết hôn).
    Như vậy, người được hưởng di sản thừa kế theo di chúc của ông Phan Minh Tấn là bà Trần Thị Lan.
    V. ĐỀ NGHỊ
    Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Phan Minh Tấn hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận (Tại trụ sở số 24 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0683.822520).
    Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận không nhận được ý kiến phản hồi. Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
    Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Đạo Long, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương./.
    Trân trọng cảm ơn!

Phòng Công chứng số 1