Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo STP
Thông báo STP
THÔNG BÁO Kết quả chấm điểm Phần thi viết kỳ thi tuyển các chức danh: Chánh Thanh tra kiêm Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 và Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận 
17/06/2019 
 
Sở Tư pháp