Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Đấu giá thanh lý bán phế liệu 07 loại máy (Máy siêu âm; Máy thở; Máy X quang …) của bệnh viện tỉnh Ninh Thuận 
05/03/2021 
 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(12/04)
(09/04)
(09/04)
(01/04)
(25/03)
(19/03)
(19/03)
(17/03)
(17/03)
(17/03)