Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Đấu giá thanh lý bán phế liệu 04 loại máy (Máy siêu âm …; Máy sinh hóa tự động của Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 
25/02/2021 
 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(12/04)
(09/04)
(09/04)
(01/04)
(25/03)
(19/03)
(19/03)
(17/03)
(17/03)
(17/03)