Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Đấu giá thanh lý bán phế liệu 04 loại máy (Máy phân tích khí máu; máy rửa phim X quang tự động; máy đo điện giải, điện cực chọn lọc; máy X quang di động Siemens); là tài sản thanh lý của Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Ninh Thuận 
07/08/2020 
 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(05/03)
(04/03)
(04/03)
(25/02)
(25/02)
(25/02)
(25/02)
(19/02)
(02/02)
(29/01)