Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Đấu giá thanh lý 04 loại máy (Máy phát hình TQT 1KW; Máy phát hình Thompson 500W; Máy phát hình VTC INTEDICO 2KW; Hệ thống VIBA hiệu ABE); là tài sản thanh lý của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
15/10/2020 
 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(05/03)
(04/03)
(04/03)
(25/02)
(25/02)
(25/02)
(25/02)
(19/02)
(02/02)
(29/01)