Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Đấu giá lô gỗ nhóm IIa (Giáng hương) và xe ô tô tải biển số 85C-033.30 là tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Chi cục kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận 
11/06/2021 
 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(29/11)
(29/11)
(15/11)
(15/11)
(11/11)
(27/10)
(20/10)
(14/10)
(08/10)
(08/10)