Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Đấu giá Quyền sử dụng đất ở thửa đất số 152 (đã chỉnh lý), tờ bản đồ địa chính số 28, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 
12/02/2020 
 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(31/03)
(25/03)
(25/03)
(19/03)
(17/03)
(17/03)
(10/03)
(10/03)
(05/03)
(05/03)