Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 03 thửa đất số 143 đến thửa đất số 145 (tách từ thửa 94), đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Mỹ Hải (Thông báo lại lần 3) 
16/04/2021 
 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(29/11)
(29/11)
(15/11)
(15/11)
(11/11)
(27/10)
(20/10)
(14/10)
(08/10)
(08/10)