Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và Tàu cá NT-90136-TS đứng tên bà Dương Thị Thùy 
22/01/2021 
 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(19/02)
(02/02)
(29/01)
(29/01)
(29/01)
(29/01)
(14/01)
(14/01)
(12/01)
(12/01)