Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở …. đứng tên bà Đặng Thị Thanh Lan và ông Nguyễn Khắc Thịnh tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Giảm giá lần 4) 
14/10/2021 
 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(29/11)
(29/11)
(15/11)
(15/11)
(11/11)
(27/10)
(20/10)
(08/10)
(08/10)
(04/10)