Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Đấu giá QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên ông Lê Quanh, tại thôn Lạc Tân 3, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam (Giảm giá lần 1) 
29/01/2021 
 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(12/04)
(09/04)
(09/04)
(01/04)
(25/03)
(19/03)
(19/03)
(17/03)
(17/03)
(17/03)