Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Đấu giá QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên ông Lê Quanh, tại thôn Lạc Tân 3, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam (Giảm giá lần 1) 
29/01/2021 
 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(29/11)
(29/11)
(15/11)
(15/11)
(11/11)
(27/10)
(20/10)
(14/10)
(08/10)
(08/10)