Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Đấu giá 16 xe ô tô các loại và 01 tàu kiểm ngư; là tài sản thanh lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương do Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận quản lý. 
20/05/2021 
 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(29/11)
(29/11)
(15/11)
(15/11)
(11/11)
(27/10)
(20/10)
(14/10)
(08/10)
(08/10)