Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Đấu giá 09 xe ô tô các loại (đấu từng xe ô tô) và 13 xe ô tô các loại (đấu nguyên lô); là tài sản thanh lý do Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận quản lý. 
23/06/2021 
 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(29/11)
(29/11)
(15/11)
(15/11)
(11/11)
(27/10)
(20/10)
(14/10)
(08/10)
(08/10)