Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Đấu giá 01 chiếc tàu cá vỏ thép của ông Dương Văn Thắng; khu phố 9, phường Mỹ Đông (Giảm giá lần 14) 
27/10/2021 
 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(29/11)
(29/11)
(15/11)
(15/11)
(11/11)
(20/10)
(14/10)
(08/10)
(08/10)
(04/10)