Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản
Thông báo bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO số 98/TB-TTDVBĐGTS về Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại Ninh Sơn 
26/04/2013 
 

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
Tổ chức bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 362 tờ bản đồ địa chính số 7.3, khu phố 6, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn
(nhà máy xay xát hợp tác xã Song Mỹ 2).

    1. Đặt điểm tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, tiền phí đấu giá, tiền đặt trước, bước giá bán tài sản.
    1.1. Đặt điểm tài sản.
    - Diện tích: 50 m2
    - Mục đích sử dụng: Đất ở sử dụng lâu dài (ODT).
    1.2. Tổng giá khởi điểm: 460.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi triệu đồng).
    1.3. Tiền phí tham gia đấu giá; tiền đặt trước, bước giá: 
    - Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).
    - Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).
    - Bước giá: 23.000.000 đồng (Hai mươi ba triệu đồng).
    2. Thời gian địa điểm xem tài sản, đăng ký, nộp phí và tiền đặt trước.
    - Địa điểm xem tài sản: tại thửa đất số 362 tờ bản đồ địa chính số 7.3, khu phố 6, thị trấn Tân Sơn, Ninh Sơn (nhà máy xay xát hợp tác xã Song Mỹ 2).
     - Thời gian đăng ký hồ sơ và nộp lệ phí tham gia đấu giá: Từ ngày 25/4/2013 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/5/2013 (thứ ba).
    - Thời gian nộp tiền đặt trước trong vòng ba ngày: 24/5/2013, 27/5/2013, 28/5/2013. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.
     - Địa chỉ nộp hồ sơ: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, đường 16/4, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
    3. Thời gian bán đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 29/5/2013 (thứ tư).
Địa điểm tổ chức bán đấu giá: tại Hội trường Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Ninh Sơn.
    Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, đường 16/4, P. Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 068.3838038 hoặc 01234.872.873 gặp anh vũ./.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận 
Tin đã đưa
(15/10)
(15/10)
(09/10)
(05/10)
(05/10)
(02/10)
(02/10)
(23/09)
(18/09)
(15/09)