Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai các nghị định số 19/2020/NĐ-CP, số 32/2020/NĐ-CP và tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 
21/09/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1881/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh, triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ: số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020, về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc tăng cường quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

    Sáng ngày 18/9/2020, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 19 và Nghị định số 32 của Chính phủ; tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật. Tham dự Hội nghị có trên 60 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ liên quan công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tại các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; đại diện Công an các huyện, thành phố; đại diện Chi cục Kiểm lâm và Cục quản lý thị trường; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận (dự và đưa tin Hội nghị).
    Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe Báo cáo viên triển khai nội dung chính của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, những điểm mới của Nghị định số 32/2020/NĐ-CP; các kỹ năng, nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, nhất là kỹ năng xác định hành vi vi phạm hành chính, lập biên bản vi phạm hành chính, quy trình, thủ tục tham mưu ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính, xác định thẩm quyền, hình thức xử phạt, thời hạn, thời hiệu và cách thức tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, …Ngoài ra, đại biểu tham dự Hội nghị và Báo cáo viên đã cùng trao đổi, thảo luận, giải đáp các vướng mắc về một số trường hợp cụ thể trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi, lĩnh vực được giao quản lý nhà nước./.

Cao Thuỷ