Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin hoạt động của Sở
Tin hoạt động của Sở
Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về đấu giá tài sản 
21/10/2019 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1742/KH-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản, Kế hoạch số 1679/KH-STP ngày 10/9/2019 của Sở Tư pháp về tổ chức tập huấn nghiệp vụ về đấu giá tài sản năm 2019. Sáng ngày 17/10/2019, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về đấu giá tài sản cho 60 đại biểu là đại diện các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và các tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Quyện - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

    Tại Hội nghị, các đại biểu tiếp tục nghe phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; trong đó tập trung vào những điểm mới của Luật đấu giá tài sản năm 2016, Thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên; nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên, quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản, quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá, trách nhiệm giám sát của đơn vị có tài sản trong đấu giá tài sản của Nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất; các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động đấu giá tài sản... Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; trao đổi kinh nghiệm trong việc lựa chọn các hình thức đấu giá, trong đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản thi hành án, đấu giá tài sản bảo đảm. Hội nghị cũng dành thời gian để trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.
    Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Quyện mong muốn với những gì đã tiếp thu tại Hội nghị, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản sẽ nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về đấu giá tài sản, thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đấu giá tài sản góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động đấu giá tài sản thời gian tới./.

Hương Giang