Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Quyết định ban hành đề án về đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của CB, CC, VC và ND trên địa bàn tỉnh 
06/07/2020 
 
Thanh tra