Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 
05/06/2017 
 

    Ngày 26/5/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021; gồm 10 Chương và 49 Điều.
    (Đính kèm Quyết định)

Văn phòng