Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
NINH THUẬN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG NĂM 2018 
12/10/2018 
 

    Thực hiện Kế hoạch số 1716/KH-HĐPHLN ngày 22/8/2018 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng về việc kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018, trong hai ngày 03 và 04/10/2018, Đoàn Kiểm tra phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã tiến hành kiểm tra tại các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Thuận Bắc và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

    Tham gia Đoàn kiểm tra có ông Đào Trọng Định - Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành làm Trưởng đoàn cùng đại diện các ngành thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh và đại diện Ban Nội chính tỉnh ủy, Ủy viên Thường vụ huyện ủy phụ trách công tác tư pháp, lãnh đạo các đơn vị Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, các Điều tra viên, Thẩm phán, Trưởng Nhà tạm giữ các đơn vị được kiểm tra.
    Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Cơ quan cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án của huyện Thuận Bắc và thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, công tác phối hợp liên ngành của đơn vị và chất lượng tham gia tố tụng của các Trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên, đồng thời cũng trao đổi những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn.
    Các cơ quan tiến hành tố tụng đã nhận thức nghiêm túc việc niêm yết công khai bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, danh sách các Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên do Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh cung cấp tại phòng tiếp công dân theo đúng quy định, tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận khi cần thiết; tờ thông tin về trợ giúp pháp lý cũng được niêm yết tại các buồng tạm giam, tạm giữ, nơi sinh hoạt chung của người bị tạm giam, tạm giữ. Đồng thời, đã thực hiện việc giải thích cho người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo và những người có liên quan khác hiểu rõ về quyền được trợ giúp pháp lý, hướng dẫn họ tiếp cận các thông tin về trợ giúp pháp lý theo quy định; cấp phát mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý  để nhân dân tiếp cận khi có nhu cầu trợ giúp pháp lý. Chất lượng thực hiện trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý ngày càng được nâng cao, đảm bảo quyền lợi của bị can, bị cáo, các đương sự theo quy định của pháp luật, hạn chế kháng cáo và khiếu kiện vượt cấp. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tống đạt các văn bản tố tụng đầy đủ, tạo điều kiện cho người thực hiện trợ giúp pháp lý nghiên cứu hồ sơ, gặp gỡ, tiếp xúc với đối tượng; các quan điểm bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý và những đề xuất của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên cũng đã được ghi nhận trong các bản án, phán quyết của tòa án. Tại buổi làm việc, các thành viên của Đoàn kiểm tra đã phát biểu, nêu ý kiến thảo luận nhằm làm rõ những vấn đề mà Đoàn kiểm tra quan tâm.
    Kết thúc hai ngày làm việc, Trưởng Đoàn kiểm tra đã có một số kết luận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và kết quả hoạt động của các đơn vị được kiểm tra. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn đến công tác trợ giúp pháp lý. Các đơn vị được kiểm tra cần nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác trợ giúp pháp lý, việc giải thích của người tiến hành tố tụng phải được sử dụng bằng ngôn ngữ dễ hiểu để người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hiểu đúng về quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý, đồng thời cần đẩy mạnh công tác phối hợp giữa trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh với các cơ quan tiến hành tố tụng để triển khai thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới./.

Ngọc Thoa - TGPL