Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Khai trương Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang - tỉnh Ninh Thuận 
22/04/2019 
 

    Thực hiện Quyết định số 1106/QĐ-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của  Bộ Tư pháp về  phê duyệt “ Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại của tỉnh Ninh Thuận năm 2018”;  ngày 30 tháng  01 năm 2019,  Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang.

    Trên cơ sở Quyết định số 39/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2019 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy đăng ký hoạt động số 01/TP-ĐKHĐ cho Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang, có địa chỉ trụ sở tại 61/9 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang có chức năng: thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc cơ quan Thi hành án; lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức; xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự; trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự.
    Ngày 20 tháng 4 năm 2019,  Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang khai trương và đi vào hoạt động. Đến dự Lễ khai trương có sự tham dự của Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị.
    Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang là Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên của tỉnh được thành lập theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội. Việc thành lập và đi vào hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Phan Rang  đáp ứng yêu cầu chính đáng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực vào việc giảm tải một phần công việc cho hệ thống cơ quan Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự; đồng thời cho thấy hiệu quả, sự cần thiết và khẳng định mô hình Thừa phát lại phù hợp với chủ trương cải cách hành chính, cải cách tư pháp./.

Hương Giang