Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VIỆC KẾT NỐI LIÊN THÔNG DỮ LIỆU KHAI SINH, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
09/04/2020 
 

    Để đảm bảo việc triển khai kết nối, liên thông dữ liệu khai sinh được hiệu quả, kịp thời, đáp ứng yêu cầu đề ra, rút ngắn thời gian giải quyết yêu cầu thủ tục hành chính cho người dân; Trên cơ sở công văn số 2823/BTP-CNTT ngày 29/7/2019 của Bộ Tư pháp về việc kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch; được sự thống nhất về mặt chủ trương của UBND tỉnh và sự hỗ trợ của Cục Công nghệ thông tin tại Công văn số  412/CNTT-PM&CSDL; ngày 16/01/2020, Sở Tư pháp có văn bản số 107/STP-NV2 về việc thực hiện liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, gửi Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đề nghị triển khai thực hiện. Đồng thời, cùng ngày, Sở Tư pháp cũng có văn bản số 108/STP-NV2 gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị phối hợp thực hiện liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

    Ngoài ra, Sở Tư pháp phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát, kịp thời bổ sung các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với Cơ quan bảo hiểm xã hội nhưng chưa có trên danh mục cơ sở khám chữa bệnh trên phần mềm; Hướng dẫn các Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện trực thuộc thực hiện các thủ tục để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi ngay sau khi nhận được dữ liệu đăng ký khai sinh từ Phòng Tư pháp và các UBND cấp xã trên địa bàn theo đúng quy định tại Quyết định số 1270/QĐ-BHXH ngày 30/9/2019 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
    Thời gian thực hiện chính thức bắt đầu vào ngày 01/3/2020. Qua theo dõi, kiểm tra, cho thấy: đến nay, tất cả xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều đã triển khai thực hiện việc liên thông đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và giảm chi phí đi lại cho người dân./.

Thuý Hằng