Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 CỦA PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 
02/01/2013 
 

    Phòng Công chứng Nhà nước số 1 tỉnh Ninh Thuận (nay là Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận được UBND tỉnh Ninh Thuận thành lập theo Quyết định số 38 QĐ/UB-NT ngày 14/5/1992. Kể từ ngày 01/7/2007 tổ chức và hoạt động của Phòng Công chứng được thực hiện theo quy định của Luật Công chứng số 82/2006/QH 11 ngày 29/11/2006.

    Trong những năm qua UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 289/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 V/v chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh thì số lượng vụ việc mà Phòng công chứng số 1 thụ lý ngày càng tăng, nhu cầu công chứng của các tổ chức, cá nhân ngày càng đến Phòng công chứng đông đảo hơn. Hoạt động công chứng ngày càng ổn định, đi vào nề nếp. Các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và công dân đã nhận thức được vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hoạt động công chứng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và các tổ chức. Đồng thời ngăn ngừa được các tranh chấp và vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa tạo sự ổn định của các quan hệ giao dịch dân sự, tài sản nhằm bảo vệ trật tự kỷ cương trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua cùng với sự ra đời của Văn phòng công chứng An Khang (tháng 4/2011), Văn phòng công chứng Lê Vi (tháng 10/2011) và Văn phòng công chứng Thanh Hằng (tháng 7/2012) đã chia sẽ công việc và giảm được một khối lượng công việc đáng kể cho Phòng Công chứng số 1.
    Hoạt động công chứng đã ổn định đi vào nề nếp, cán bộ, viên chức của phòng không ngừng học hỏi vươn lên. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, ngay từ đầu năm Phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác gắn với việc phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng giai đoạn để có kế hoạch phục vụ tốt các yêu cầu công chứng của cá nhân và tổ chức góp phần phục vụ tốt các chủ trương chính sách phát triển kinh tế của địa phương. 
    Trong năm 2012 Phòng Công chứng số 1 tỉnh Ninh Thuận thụ lý và giải quyết 4.606 việc công chứng và thu nộp cho ngân sách địa phương là 956.826.000đ.
Trong đó:
    - Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất: 1.426 việc.
    - Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất: 160 việc.
    - Hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vốn bằng tài sản khác: 94 việc.
    - Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê tài sản: 87 việc.
    - Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản: 292 việc.
    - Hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản: 1.866 việc.
    - Hợp đồng bán đấu giá bất động sản: 08 việc.
    - Hợp đồng bảo lãnh: 15 việc.
    - Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền: 382 việc.
    - Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch: 05 việc.
    - Hủy bỏ hợp đồng, giao dịch: 49 việc.
    - Công chứng di chúc: 111 việc.
    - Công chứng việc từ chối nhận di sản: 08 việc.
    - Hợp đồng, giao dịch khác: 61 việc.
    - Cấp bản sao văn bản công chứng: 42 việc. 
    Trong kế hoạch công tác Phòng Công chứng luôn gắn nhiệm vụ chính trị của Phòng với việc phục vụ các chủ trương phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Kịp thời đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ những vướng mắc trong việc giải quyết hồ sơ vay vốn, chuyển nhượng, tặng cho nhằm phục vụ tốt yêu cầu của công dân cũng như của các tổ chức. Cụ thể trong năm qua đã cùng với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thống nhất một số việc có liên quan trong vấn đề giải quyết hồ sơ giữa hai cơ quan.
    Phòng công chứng xác định công việc cải cách hành chính là một việc làm thường xuyên và liên tục trong nhiều năm qua. Hiện nay Phòng vẫn thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” trong lĩnh vực công chứng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt theo Quyết định số 62/2011/QĐ-UB ngày 11/11/2011. Là cơ quan hành chính tư pháp khi thực hiện nhiệm vụ, chức năng có liên quan đến tiền, dễ nảy sinh vấn đề tiêu cực. Để giúp công dân, các tổ chức nắm vững về trình tự thủ tục công chứng các loại việc và quy định của Nhà nước về mức thu lệ phí công chứng, Phòng đã niêm yết công khai trình tự thủ tục về công chứng của từng loại việc và Thông tư Liên tịch số 08/2012/TTLT/BTC-BTP ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp tại phòng tiếp dân để thuận tiện cho công dân nắm bắt trình tự thủ tục công chứng và kiểm tra, đối chiếu lại việc thu phí, lệ phí.
    Thông qua thẩm quyền công chứng và giải thích Pháp luật của Công chứng viên cho công dân và các tổ chức đã từng bước nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Tạo sự chuyển biến trong nhận thức của công dân, cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội về thẩm quyền của các cấp, các ngành trong việc thực hiện công chứng, giúp cho hoạt động công chứng dần dần đi vào nề nếp và ổn định hơn.
Nhìn chung, hoạt động công chứng ngày càng ổn định, đáp ứng kịp thời với yêu cầu và đòi hỏi của xã hội góp phần phục vụ tốt các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của địa phương.

Mai Hạnh