Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản điều hành
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Không có văn bản nào.
Văn bản QPPL
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
số 59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Luật số 36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng