Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản điều hành
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
554/STP-PBGDPL 22/03/2018 V/v hướng dẫn Quy trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Không có tài liệu này
284/UBND-NC 19/01/2018 V/v tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
1618/STP-PBGDPL 30/08/2017 Về việc đề nghị gửi báo cáo kết quả rà sóat, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Số: 1573/STP-PBGDPL 24/08/2017 Về việc tiếp tục tập huấn chuyên sâu về công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017
Văn bản QPPL
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
07/2017/TT-BTP 28/07/2017 Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
699/QĐ-BTP 22/05/2017 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
số 619/QĐ-TTg 08/05/2017 Quyết định ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
28/2013/NĐ-CP 04/04/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
14/2012/QH12 20/06/2012 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật