Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản điều hành
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
471/STP-BTTP 13/03/2018 V/v thực hiện quy định về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên
1678/STP-BTTP 11/09/2017 Về việc hướng dẫn thủ tục chuyển đổi Văn phòng Công chứng
1563/STP-BTTP 22/08/2017 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1224/QĐ-BTP ngày 01/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Văn bản QPPL
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
62/2017/NĐ-CP 16/05/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
06/2017/TT-BTP 16/05/2017 Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản
22/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Nghị định về Hòa giải thương mại