Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện chỉ số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” năm 2017 
16/07/2018 
 

    Chiều ngày 12/7/2018, tại trụ sở Sở Tư pháp đã diễn ra Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện chỉ số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

    Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Tư pháp, Thanh tra, Công an, Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án dân sự và lãnh đạo các phòng thuộc Sở Tư pháp.
    Trong năm 2017, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự đã tập trung tham mưu, triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực công tác. Sự phối hợp hành động thực hiện chỉ số “Thiết chế pháp lý” theo Quy chế phối hợp số 354/QCPH-STP-TTr-CA-TA-VKS-THA ngày 06/3/2017 giữa Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự đã mang lại hiệu quả tích cực. Hệ thống các cơ quan tố tụng đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của chỉ số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự”. Kết quả thực hiện chỉ số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” năm 2017 đạt được 6,01 điểm, tăng 0,37 điểm so năm 2016; trong đó có 10/12  chỉ tiêu tăng điểm so với năm 2016, 01 chỉ tiêu giữ vững tỷ lệ 100%, góp phần nâng cao điểm số và thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2017. Kết quả trên phản ánh sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể cán bộ, công chức của các cơ quan: Tư pháp, Thanh tra, Công an, Tòa án, Kiểm sát và Thi hành án dân sự. Các giải pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực tố tụng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng của các cơ quan liên quan đã và đang phát huy hiệu quả. Cán bộ, công chức các ngành đã nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa trong việc thực hiện, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và đặc biệt là chỉ số thành phần “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” trong ngành, đơn vị mình.
    Triển khai nhiệm vụ năm 2018, các cơ quan cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao ý thức tìm hiểu và chấp hành pháp luật của Nhân dân, của doanh nghiệp. Xác định rõ trách nhiệm chính và trách nhiệm liên đới của từng cơ quan đối với từng chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu do ngành mình phụ trách để làm cơ sở phấn đấu cũng như xem xét trách nhiệm khi thực hiện không đạt các chỉ tiêu theo Kế hoạch của tỉnh giao. Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan đã phát biểu thảo luận sôi nổi và thống nhất thông qua dự thảo: Báo cáo kết quả thực hiện chỉ số “Thiết chế pháp lý An ninh trật tự” năm 2017, Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2018, dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện chỉ số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” thay thế Quy chế phối hợp số 354/QCPH-STP-TTr-CA-TA-VKS-THA ngày 06/3/2017 để phù hợp với các chỉ tiêu của chỉ số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự”, đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan phối hợp nhằm phấn đấu nâng điểm số và thứ bậc của chỉ số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” trong những năm tiếp theo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh nhà./.

Hương Giang