Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
Hội nghị tổng kết công tác luật sư năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 
13/04/2017 
 

    Sáng ngày 08/4/2017, Đoàn Luật sư  tỉnh  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng công tác năm 2017.

    Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và đông đảo luật sư thành viên, người tập sự hành nghề luật sư và  nhân viên văn phòng Đoàn Luật sư.
    Trong năm 2016, Đoàn Luật sư đã kết nạp thêm 03 luật sư, nâng tổng số luật sư là 26 luật sư thành viên; đăng ký tập sự hành nghề luật sư cho 03 trường hợp;  lập danh sách, đề nghị cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư cho 01 trường hợp. Đoàn Luật sư đã phân công cho các luật sư tham gia 100% án chỉ định theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng (52/52 vụ án hình sự). Các Văn phòng luật sư đã thực hiện 219 vụ việc bao gồm 79 vụ án hình sự, 23 vụ án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính, 177 vụ việc tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí. Bên cạnh đó, Đoàn Luật sư còn triển khai thực hiện một số mặt công tác: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng nghiệp vụ cho luật sư; tham gia góp ý xây dựng văn bản pháp luật theo đề nghị của Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Đại Biểu Quốc hội tỉnh; tổ chức  tọa đàm về “Kinh nghiệm thực tiễn của luật sư khi tham gia bào chữa các vụ án hình sự”; tổ chức Đại hội bất thường thông qua Nội quy Đoàn Luật sư; tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho Nhân dân nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống luật sư 10/10; tham gia ủng hộ xây dựng công trình góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới do Đảng ủy Khối phát động.
    Triển khai công tác năm 2017, Đoàn Luật sư tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho luật sư; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho luật sư, nhất là đội ngũ luật sư trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; công tác theo dõi, giám sát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam; tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho Nhân dân tại một số xã đặc biệt khó khăn; thành lập và đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Đoàn Luật sư.
    Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Đoàn Luật sư đã được các đại biểu phát biểu thảo luận sôi nổi và biểu quyết nhất trí thông qua. Hội nghị đã công bố và tặng Giấy khen của Đoàn Luật sư cho 04 Văn phòng luật sư, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016 và trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển luật sư Việt Nam cho luật sư Trần Thị Bích Thủy./.

Hương Giang