Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin Hội đồng PBGDPL
Tin Hội đồng PBGDPL
HUYỆN NINH PHƯỚC: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, PHỔ BIẾN LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018 
22/11/2018 
 

    Thực hiện hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại công văn số 4549/UBND-TCDNC ngày 22/10/2018 về việc tổ chức triển khai, tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước đã xây dựng kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 26/10/2018 đồng thời tổ chức Hội nghị triển khai.

    Sáng ngày 14/11/2018, UBND huyện Ninh Phước đã tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018. Tham dự Hội nghị có gần 100 đại biểu tham dự là các đồng chí lãnh đạo đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các hội, đoàn thể; các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; Báo cáo viên cấp huyện; Lãnh đạo các cơ quan huyện: Công an, Quân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự; Chủ tịch UBND, Công an và Công chức Tư pháp các xã, thị trấn, Địa chính xây dựng và các thành phần khác trên địa bàn huyện.
    Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự nghe đồng chí Lê Thị Mẫn-Chánh Thanh tra huyện Ninh Phước đã phổ biến những quy định mới của Luật Tố cáo năm 2018 nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Tố cáo năm 2011; quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật và những nội dung cơ bản của Luật như: Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết; Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Hình thức tố cáo, tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo; Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; Bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo và các quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm trong tố cáo…
    Đây là đạo luật quan trọng, tạo hành lang pháp lý để công dân thực hiện quyền tố cáo; giúp các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ nói riêng.
    Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ vào kế hoạch tổ chức tuyền truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 tại cơ quan, đơn vị mình và trong nhân dân./.

Đức Hạnh 
Tin đã đưa
(04/05)
(27/04)
(27/05)
(20/05)
(25/03)
(07/03)
(01/03)
(01/03)
(19/12)
(17/10)