Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
HUYỆN NINH HẢI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC, PHÁP LUẬT 
04/01/2013 
 

    Năm 2012, Phòng Tư pháp huyện Ninh Hải chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), thông qua nhiều hình thức phong phú. Trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL, Hội thi tìm hiểu pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền Luật Khiếu nại - Tố cáo; Luật Hôn nhân gia đình; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Thanh tra; Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật An toàn giao thông; Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm về ma túy, HIV/AIDS... đã góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật.

    Trong năm qua, thông qua hệ thống phát thanh, đã tổ chức tuyên truyền được trên 2.500 buổi tại các khu dân cư ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phát luật tuyền truyền PBGDPL cho trên 15.000 lượt người, tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho 167 lượt người tham gia; nâng cao kiến thức cho 70 cho cán bộ các phòng ban, UBND các xã, thị trấn trong công tác soạn thảo văn bản; thực hiện hiệu quả “Ngày pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị; Ban chỉ huy quân sự huyện duy trì thường xuyên “tổ tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân, mỗi tuần học một điều luật”; Phối hợp với Hội Phụ nữ, Huyện đoàn, Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật” về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, Hội thi về “ tìm hiểu pháp luật về phát triển và bảo vệ rừng”; Tham gia Hội thi “Chung tay cải cách hành chính” do huyện, tỉnh tổ chức đạt giải cao; cung cấp 50 tập tài liệu tuyên truyền Luật Khiếu nai, Luật tố cáo. Ngoài công tác tuyên truyền, công tác hòa giải ở cơ sở, tiến hành có kết quả,  hiện nay có 49/49 tổ hòa giải, với 345 hòa giải viên, các tổ hoà giải đã được củng cố, kiện toàn và tham gia tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải. Trong năm đã tổ chức hoà giải hơn 90 vụ việc, trong đó, hòa giải thành trên 70 vụ việc. 
    Song song với công tác tuyên truyền PBGDPL, Phòng Tư pháp huyện thực hiện tốt phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mới có giá trị, trong đó có lĩnh vực Hộ tịch, đã nhận hồ sơ và trả kết quả sớm hơn theo quy định (trong cải chính, thay đổi hộ tịch, theo quy định là 5 ngày, trường hợp phức tạp thêm 5 ngày, nhưng đã giải quyết trong 4 ngày, trường hợp phức tạp thêm 4 ngày) đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong lĩnh vực này. Qua hoạt động tuyên truyền PBGDPL đã nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Mai Hương