Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Tin trong ngành
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN 
04/01/2019 
 

    Thực hiện Quyết định số 62/QĐ-STP ngày 17/9/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Kế hoạch số 130/KH-TTTGPL ngày 11/9/2018 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh về tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/12/2018 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận  đã tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

    Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Ngân – Phó giám đốc Sở Tư pháp phụ trách công tác trợ giúp pháp lý; Lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và các đại biểu là Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và cộng tác viên trợ giúp pháp lý.
    Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe các đồng chí là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh trình bày những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, giới thiệu một số nội dung Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 09/2018/TT-BTP ngày 21/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 14 xã nghèo, 04 xã bãi ngang ven biển, 77 thôn đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Ninh Thuận.
    Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Ngân – Phó giám đốc Sở phụ trách công tác trợ giúp pháp lý mong muốn các cộng tác viên trợ giúp pháp lý trong phạm vi, lĩnh vực công tác của mình tiếp tục đồng hành cùng với Sở tư pháp, trung tâm trợ giúp pháp lý để kịp thời hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của người dân, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật trong nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật. Hội nghị đã góp phần giúp đại biểu hiểu rõ hơn, sâu hơn về các quy định pháp luật mới từ đó nâng cao kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý, giúp cho học viên dễ dàng tiếp cận, nắm bắt và vận dụng vào trong thực tiễn hoạt động TGPL của mình. Hội nghị cũng là dịp để các đại biểu học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cùng những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của người thực hiện trợ giúp pháp lý.

TGPL 
Tin đã đưa
(18/07)
(05/07)
(17/06)
(15/06)
(10/06)
(01/06)
(29/05)
(04/05)
(19/04)
(08/04)