Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin Hội đồng PBGDPL
Tin Hội đồng PBGDPL
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2018 
25/07/2018 
 

    Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Quyết định số 1163/QĐ-BTP ngày 24/7/2017 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; xuất phát từ yêu cầu thực tiễn; trên cơ sở Kế hoạch số 2546/KH-UBND của UBND tỉnh;

    Ngày 20/7/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật tỉnh Ninh Thuận. Hội nghị rất vinh dự được đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp quan tâm về dự và triển khai các nội dung tập huấn tại Hội nghị.
    Bên cạnh những thông tin cơ bản về phổ biến, giáo dục pháp luật; vị trí, vai trò, mục đích của phổ biến, giáo dục pháp luật; yêu cầu đối với cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hội nghị tập trung vào một số kỹ năng cơ bản trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như: kỹ năng tuyên truyền miệng; biên soạn đề cương tuyên truyền pháp luật; biên soạn Tờ gấp pháp luật; xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật. 
    Thông qua Hội nghị tập huấn, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật tỉnh; từ đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả hoạt động trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới./.

Cao Thủy 
Tin đã đưa
(04/05)
(27/04)
(27/05)
(20/05)
(25/03)
(07/03)
(01/03)
(01/03)
(19/12)
(22/11)