Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
NINH THUẬN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG NĂM 2018  (12/10/2018)

    Thực hiện Kế hoạch số 1716/KH-HĐPHLN ngày 22/8/2018 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng về việc kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018, trong hai ngày 03 và 04/10/2018, Đoàn Kiểm tra phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã tiến hành kiểm tra tại các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Thuận Bắc và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.