Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin nổi bật
Tin trong ngành
Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2020); 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản Văn hóa Việt Nam”  (09/03/2020)

    Thực hiện Công văn số 96/CĐVC ngày 14/02/2020 của Công đoàn viên chức tỉnh, về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và phối hợp Hội phụ nữ cùng cấp tổ chức các hoạt động sự kiện “Áo dài - Di sản Văn hóa Việt Nam”; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; bên cạnh đó, để triển khai có hiệu quả Chương trình số 03/CTr-CĐCS ngày 31/01/2020 của Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp, về chương trình hoạt động năm 2020 và Chương trình trọng tâm công tác nữ công năm 2020;

Tin Hội đồng PBGDPL
Ninh Thuận ban hành chính sách thực hiện thí điểm Chương trình “Sữa học đường” trên địa bàn Huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019 - 2020  (27/05/2019)

    Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quy định chế độ hỗ trợ cho trẻ cấp học mầm non, nhất là trẻ vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như là: chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ từ 3 - 5 tuổi, chế độ miễn giảm học phí và chi phí học tập. Những chính sách hỗ trợ này đã có tác động tích cực và quan trọng đối với việc phát triển giáo dục và đào tạo ở các vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ việc trẻ được hỗ trợ về vật chất đã góp phần quan trọng trong việc thu hút tối đa trẻ trong độ tuổi đến trường, duy trì sỹ số, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh lưu ban, bỏ học ở các cấp học trên, nâng dần chất lượng đào tạo ở các vùng, miền trong cả nước nói chung và tại tỉnh Ninh Thuận.