Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục Cấp lại Thẻ công chứng viên
Lĩnh vực: Quản lý nhà nước về Công chứng
Lệ phí: 100.000đ/trường hợp
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình thủ tục:

  Trình tự thực hiện: Công chứng viên đề nghị cấp lại Thẻ công chứng viên nộp hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi mình đăng ký hành nghề;
  - Sở Tư pháp xem xét, cấp lại Thẻ cho công chứng viên; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.
  Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Số 44 đường 16/4 phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Thành phần nhận hồ sơ: - Giấy đề nghị cấp lại Thẻ công chứng viên theo mẫu.
- 01 ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm (ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp ảnh).
- Thẻ công chứng viên đang sử dụng (trong trường hợp thẻ bị hỏng).
Thông tin liên hệ: Sở Tư pháp
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước