Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục Cấp lại Thẻ công chứng viên
Lĩnh vực: Quản lý nhà nước về Công chứng
Lệ phí: 100.000đ/trường hợp
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình thủ tục:

- Công chứng viên đề nghị cấp lại thẻ công chứng nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp nơi mình đăng ký hành nghề;
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Tư pháp xem xét, cấp lại thẻ cho công chứng viên hoặc thông báo bằng văn bản về việc từ chối.
- Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp (số 94 đường 16/4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm).

Thành phần nhận hồ sơ: - Giấy đề nghị cấp lại Thẻ công chứng viên theo mẫu.
- 01 ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm (ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp ảnh).
- Thẻ công chứng viên đang sử dụng (trong trường hợp thẻ bị hỏng).
Thông tin liên hệ: Sở Tư pháp
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước