Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác đến tỉnh Ninh Thuận
Lĩnh vực: Hòa giải thương mại
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Quy trình thủ tục:

a) Trình tự thực hiện:
 - Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác sang tỉnh Ninh Thuận có hiệu lực, Chi nhánh thực hiện đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận nơi đặt địa chỉ trụ sở mới. Sở Tư pháp Ninh Thuận thẩm tra và xem xét cấp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động mới, Chi nhánh có văn bản thông báo cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đăng ký hoạt động trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở, để Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đã cấp..
b) Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Thành phần nhận hồ sơ: 01 bộ, gồm
- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy phép thành lập chi nhánh;
- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.
Thông tin liên hệ: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước