Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
Lĩnh vực: Lĩnh vực đấu giá tài sản
Lệ phí: - Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp.
Quy trình thủ tục:

    a) Trình tự thực hiện:

    Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập ở trong hoặc ngoài phạm vi cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động. Doanh nghiệp đấu giá tài sản thực hiện đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp tại Sở Tư pháp nơi đặt chi nhánh.

    Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

    b) Cách thức thực hiện: hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thành phần nhận hồ sơ:

- 01 bộ:

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh;

- Quyết định thành lập chi nhánh;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký hoạt động  của doanh nghiệp;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của Trưởng chi nhánh;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Thông tin liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước