Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin khác
Tin khác
Chi đoàn Sở Tư pháp tuyên truyền phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận 
26/07/2017 
 

    Để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: “Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật”. Nhiệm vụ đầu tiên là phải ban hành pháp luật, tiếp đến là tổ chức thực hiện pháp luật và nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được xem là cầu nối giữa đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Mục đích của nhiệm vụ công tác tuyên truyền là nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, làm cho nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào pháp luật, chấp hành và vận động chấp hành pháp luật.

    Với trách nhiệm đó, trong các ngày 15, 21 và 22/7/2017, Đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp cũng đã góp công sức bé nhỏ của mình làm cầu nối đưa quy định về hôn nhân và gia đình, phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đến với đồng bào dân tộc sinh sống tại các xã trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Nội dung tuyên truyền được thể hiện qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú sinh động như phương pháp chiếu dẫn các hình ảnh chân thực gần gũi với bà con, phát tờ gấp với nội dung sinh động. Bên cạnh đó, đội ngũ thanh niên Chi đoàn còn phối hợp với xã đoàn địa phương, các đồng chí thanh niên tình nguyện tại địa bàn tổ chức lao động công ích và có những tiết mục sinh hoạt giao lưu văn nghệ tập thể với đồng bào tham dự buổi tuyên truyền nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết, tạo sự phấn khởi tăng cường hiệu quả hoạt động tuyên truyền. 
    Qua các ngày tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo lòng tin vào pháp luật cho đồng bào dân tộc tại huyện miền núi Bác Ái về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đây là các kiến thức hữu ích, thiết thực trong đời sống hằng ngày giúp bà con có định hướng mới trong cuộc sống và phát triển. Đồng thời, góp phần củng cố tình đoàn kết giữa thanh niên Chi đoàn và đồng bào miền núi, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ thanh niên Chi đoàn Sở Tư pháp về nhiệm vụ của mình trong công tác tuyên truyền quy định của pháp luật.

Ngọc Trinh