Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Tài chính thực hiện tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận. 
03/07/2019 
 
Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Tài chính thực hiện tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận.
Chi tiết File đính kèm: QDCT 1040_signed.pdf
NĐD-VP 
Tin đã đưa
(22/05)
(15/05)
(23/04)
(31/03)
(25/02)
(11/02)
(11/02)
(11/02)
(31/12)
(15/10)

Liên kết website