Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết quy định thời gian hưởng/năm và mức hưởng trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với những nơi thiếu nước ngọt và sạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
01/04/2020 
 
Thực hiện Kế hoạch số 596/KH-UBND ngày 2/3/2020 của UBND tỉnh triển khai chuẩn bị nội dung các Nghị quyết trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020;
Chi tiết File đính kèm: vanbangopynuocachnuocngot.doc
Chi tiết File đính kèm: duthaonghiquyet.doc
Chi tiết File đính kèm: duthaototrinhvabaocaothuyetminh.doc
Chi tiết File đính kèm: phuluc.xls
NĐD-VP 
Tin đã đưa
(15/09)
(10/09)
(17/06)
(05/05)
(23/04)
(08/04)
(24/03)
(22/04)
(20/04)
(06/04)

Liên kết website
Số lượt truy cập
00345362