Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho những người tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Tổ giám sát cộng đồng ở cơ sở và Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
10/09/2021 
 
Chi tiết File đính kèm: Cong-van-gui-So-nganh-gop-y-du-thao-nghi_signed.pdf
Chi tiết File đính kèm: 12-677.pdf
Chi tiết File đính kèm: Du-thao-QD-to-chot.doc

NQT-QLNS 
Tin đã đưa
(15/09)
(17/06)
(05/05)
(23/04)
(08/04)
(24/03)
(22/04)
(20/04)
(06/04)
(01/04)