Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và UBND các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
31/03/2020 
 
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Chi tiết File đính kèm: QDCT 406_signed.pdf
NĐD-VP 
Tin đã đưa

Liên kết website
Số lượt truy cập
00162963