Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Về việc tổ chức thi tuyển các chức danh Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính Ninh Thuận 
19/08/2021 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1597/KH-STC ngày 20/5/2021 của Sở Tài chính về việc tổ chức thi tuyển các chức danh Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính.

Theo các Thông báo: số 2284/TB-STC ngày 05/7/2021 về gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển các chức danh Phó Trưởng phòng thuộc Sở; Thông báo 2618/TB-STC ngày 29/7/2021 về danh sách công chức đăng ký dự thi chức danh Phó trưởng phòng các phòng thuộc Sở Tài chính.

Theo tinh thần cuộc họp giao ban Sở Tài chính vào sáng thứ ba ngày 17/8/2021; Sở Tài chính thông báo như sau:

NĐD-VP 
Liên kết website
Số lượt truy cập
00345291